ราชกิจจาประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้งส.ส.-ส.ว. เลือกตั้งท้องถิ่นจ่อตามหลังทันที

Advertisement   พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.-พ.ร.ป.ว่าด้วยการ เลือกตั้งส.ส. โปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วิษณุจุดพลุการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ส่วนการใช้มาตรา 44 คลายล็อกจะเกิดขึ้นตามมา ขณะนี้เตรียมการไว้หมดแล้ว ด้านชทพ.จี้ดำเนินการทันที เพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ 12 ก.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราช โองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 99 มาตรา โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยในมาตรา 2 กำหนดให้พ.ร.ป.นี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎหมายเลือกตั้งส.ส. มีมาตราทั้งสิ้น 178 มาตรา มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นมาตรา 35 ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากห้ามลงรับสมัครส.ส.และส.ว.และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา มาตรา […]