เลขาฯ แพทยสภา เตรียมสอบจริยธรรม ‘หมอเหรียญทอง’ ปมไม่รับรักษาม็อบป่วยโควิด

Advertisement เลขาฯ แพทยสภา เตรียมสอบจริยธรรม ‘หมอเหรียญทอง’ หลังอาจารย์แพทย์ มช. ร้องสอบปมไม่รับรักษาผู้ชุมนุมป่วยโควิด-19 Advertisement เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์ หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศไม่รับรักษาผู้ป่วยโควิดที่ไปร่วมชุมนุมื โดย นพ.รังสฤษฎ์ ระบุว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คํานึงถึงฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง ผมใคร่ขอทางแพทยสภา พิจารณาดำเนินการ สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ด้วยครับ” นอกจากนี้ นพ.รังสฤษฎ์ ยังแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวอีกว่า “นักศึกษาแพทย์ที่รักทุกคน นี่คือตัวอย่างที่อาจารย์ขอให้เราทุกคนหลีกเลี่ยง อย่าปล่อยให้อคติมาทำให้ความเป็นหมอและความเป็นมนุษย์ในตัวเราลดลงนะครับ”, “กรณีเป็นคำกล่าวในที่สาธารณะของแพทย์ผู้บริหาร รพ. ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการกำหนดนโยบายเลือกปฏิบัติของสถานพยาบาล […]