กกต. ร่อนหนังสือแจ้งพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้ง ปัดเอี่ยวลือยุบสภา

Advertisement เลขาฯ กกต. ร่อนหนังสือแจ้งพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้งแต่ไม่เกี่ยวข่าวลือยุบสภา ยืนยันเป็นไปตามขั้นตอน ให้พรรคปฎิบัติตามกฎหมาย วันนี้ (2 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนั้น มีประเด็นหลัก 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.การดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามมาตรา 24 ,25 ,26, 27 ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ข้อ 24 ,25 ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองและประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องสมาชิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน 2. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 3.การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และ 4.การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. สำหรับเอกสารดังกล่าวที่ลงนามโดยเลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นเอกสารจริงที่นายทะเบียนพรรคการเมืองส่งให้กับพรรคการเมืองทุกพรรค แต่เป็นเพียงขั้นตอนการประสานงานกับพรรคการเมืองให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนายทะเบียนพรรคการเมืองจะประสานทั้งทางหนังสือที่เป็นเอกสาร และทางโทรศัพท์ เพื่อย้ำเตือนพรรคการเมือง โดยเฉพาะ ข้อ 4 ในเรื่องการสรรหาผู้สมัคร เนื่องจากจะต้องแบ่งเขตใหม่ 400 เขต จะทำให้เขตเลือกตั้งเปลี่ยนจากเดิม […]