บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครเลขานุการ/เลขานุการอาวุโส 2 อัตรา

Advertisement   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2564 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ 51 /2564 รับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการ/เลขานุการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น […]