คณะสถาปัตย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต รับสมัครเลขานุการ(ป.ตรี) บัดนี้-14ก.ย.61

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเลขนุการประจำสาขา 1 อัตรา คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 45 ปี ได้รับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน ISO9001 (Document Control) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครต้องมีผล ก.พ. ภาค ก ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผลการทดสอบ Smart for Recruitment หรือ Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์และบัญชี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดการทดสอบ Smart for work ได้ที่ http://smart.tbs.tu.ac.th  ต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET […]

กกต.เปิดรับสมัครเลขาฯ1-28ก.พ.61 คุณสมบัติเป็นกลาง ปลอดการเมือง เงินเดือน220,000!!!

  กกต.เปิดรับสมัครเลขาฯ ‪1-28 ก.พ.นี้‬ เน้นเป็นกลาง ปลอดการเมือง เพราะต้องทำหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อความสง่างามองค์กร เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงว่าที่ประชุมกกต. ได้พิจารณาร่างประกาศกกต. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. โดยมีมติเห็นชอบร่างประกาศกกต.และร่างแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ซึ่งจะเปิดรับสมัคร‪ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์นี้‬ สำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน 8 รายการ ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งเลขาธิการ กกต.จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งหลักฐานการสมัครตามประกาศ กกต. นายเมธา กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งเลขาฯ กกต. มีการเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้น […]

(50ตำแหน่ง สมัครออนไลน์)สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบรับราชการ6-28ก.พ.60

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 50 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน – ปวช. : 9,400-10,340 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี : 10,840-11,930 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี : 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี/ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ op.job.thai.com ภายในวันที่ 6-25 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 7 หน้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 7 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เลขานุการ ระดับ 5 2.วิศวกร ระดับ 4 (คุณวุฒิดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัครงาน) คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร ป.ตรี (ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร เกรด 2.50 สำหรับ สถาบันของรัฐ เกรด 2.75 สำหรับ สถาบันของเอกชน ป.ตรี (ต้องการผู้มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร เกรด 2.50 สำหรับ สถาบันของรัฐ เกรด 2.75 สำหรับ สถาบันของเอกชน ป.โท (ต้องการผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 35 ปี […]

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ – […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)     บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เลขานุการ เพศ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เป็นเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 2.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี […]