ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงเรื่องจัดหาวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม กับแผนอนาคต

Advertisement เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม เป็นตัวเลือก ใช้ระหว่างรอวัคซีนหลักที่กำลังผลิต เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จากกรณีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศอนุญาตให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีอำนาจในการตกลงเพื่อประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในต่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ ในเรื่องการจัดสรรและนำเข้า วัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม นั้น เกี่ยวกับเรื่้องนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ชี้แจงเหตุผลที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีนตัวเลือก เพราะคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ยืนยันว่าเมื่อวัคซีนที่ผลิตในไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยฯ จะค่อย ๆ ลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกนี้ลง ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเรื่องกฎหมายเรื่องนำเข้าวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน ประกาศนี้ฉบับดังกล่าว เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ โดย ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย ขณะที่ ข่าวช่อง 3 […]