เงินไม่พอใช้!! ข้าราชการเกษียณ ร้องขอเพิ่มเงินบำนาญ เผยได้เดือนละ20,000น้อยไปสำหรับยุคนี้!!

Advertisement   ข้าราชการเกษียณเสนอ สนช. แก้กฎหมายเพิ่มเงินบำนาญให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ ชี้ เป็นคนจนรุ่นใหม่ ได้เงินเดือนละ 20,000 บาทไม่พอใช้   วันที่ 20 กันยายน 2561 มีรายงานว่าสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย กว่า 30 คน ได้เดินทางเข้ามายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 โดยเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งมองว่าไม่เพียงพอ     โดยนายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่เงินบำนาญยังเท่าเดิม ทำให้รายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้ สนช. สนับสนุนร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณา อีกทั้งมองว่าตอนนี้ข้าราชการบำนาญเหมือนเป็นคนจนรุ่นใหม่ ที่ได้เงินเดือนละ 20,000 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่นเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น […]