มาตรการพักหนี้ เยียวยาโควิด ปี 2564 จากแบงก์ต่าง ๆ เช็กด่วนที่ไหนช่วยอะไรบ้าง

Advertisement มาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่จากธนาคารต่าง ๆ มีอะไรบ้าง แบงก์ไหนให้พักชำระหนี้ หรือผ่อนปรนกับลูกหนี้อย่างไร ในช่วงเวลาที่ COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง เช็กได้เลย หลังจากโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องสั่งปิดกิจการบางประเภท จึงกระทบต่อผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานที่ต้องสูญเสียรายได้และความสามารถในการชำระหนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือจากธนาคารต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ โดยแบงก์ชาติได้กำหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำไว้ ดังนี้ สำหรับธนาคารต่าง ๆ จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาบอกตรงนี้แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ลองมาดูรายละเอียดเบื้องต้นของธนาคารต่าง ๆ กัน สำหรับธนาคารที่ออกมาตรการใหม่ หลังการระบาดในเดือนเมษายน 2564 ณ ขณะนี้ […]