เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา (บัดนี้ – 18 ธ.ค.56)

Advertisement เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา – ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา – ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา – ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา – ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 3 อัตรา – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 4 อัตรา – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา – ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา – ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา – […]