ทอท.โอดขาดทุน ชงรีดภาษีสนามบินเพิ่ม!!

Advertisement   ทอท.เตรียมเพิ่มค่า PSC ผู้โดยสารในประเทศของสนามบินดอนเมืองเป็น 300 บาท หลังไม่สะท้อนต้นทุนจริงสวนทางค่าใช้จ่ายพุ่ง แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทอท.เตรียมเสนอแนวทางปรับเพิ่มอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกในประเทศของสนามบินดอนเมือง (Passenger Service Charge ) หรือ PSC เป็น 300 บาท จากเดิมจัดเก็บอยู่ 100 บาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันต้นทุนค่าบริการผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองนั้น ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะต้นทุนผู้โดยสารภายในประเทศที่เก็บอยู่เพียง 100 บาท ดังนั้นหากมองในภาพรวมการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานและการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารระยะยาว ทางท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก เนื่องจากขณะนี้รายจ่ายค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศน้อยกว่ารายรับ จนทำให้มีสภาพขาดทุน นอกจากนี้ ปริมาณผู้โดยสารของ ทดม.ยังมีมากกว่า 1 แสนคน/วันอีกด้วย ส่วนจะหารายได้ด้านการบิน (Aero) มาทดแทนก็ดำเนินการได้ยาก เนื่องจากสล็อตทางการบินเต็มแล้วหลังปลดธงแดง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการดูแลผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีเอกซเรย์ที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งมีค่าเช่าเครื่องเดือนละหลายแสนบาท รวมถึงต้นทุนด้านบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้โดยสาร เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ทอท.ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนรายได้เชิงพาณิชย์ให้เป็น […]