ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม เคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. เริ่ม 20 ก.ค. นี้

Advertisement ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่ม อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. เริ่ม 20 ก.ค. นี้ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ใจความว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในประกาศข้อกำหนด มีมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 11 ข้อ พร้อมขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.พระนครศรีอยุธยา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป […]