ข้าราชการเฮ! รัฐปรับเพิ่มสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้สูงสุด6,000บาท/เดือน ชี้ไม่ได้ขึ้นมานาน ปรับตามสภาพเศรษฐกิจ

Advertisement   ค่าเช่าบ้านข้าราชการ รัฐเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน ชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน หลังไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 โดยสาระสำคัญ คือ มีการปรับขึ้นสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไม่เกินเดือนละ 2,500-6,000 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 800-4,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับตามตำแหน่ง ดังนี้  1. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรกิจการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภา  ตำแหน่งประเภทบริหาร : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/เดือน  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-6,000 บาท/เดือน   ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน   ตำแหน่งประเภททั่วไป : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน    2. ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน […]