จ่อเพิ่มค่าฉีดวัคซีนโควิดให้ รพ. 40 บาท/ครั้ง กว่า 1,500 ล.

Advertisement จ่อเพิ่มค่าฉีดวัคซีนโควิดให้ รพ. 40 บาท/ครั้ง กว่า 1,500 ล. วันนี้ (28 พ.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ที่จะถึงนี้ พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 จากเดิมที่จ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท เพื่อขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะระดมกำลังเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนของรัฐในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน นพ.จเด็จ กล่าวว่า งบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนี้ นำมาจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3) ซึ่งเดิมกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 38 ล้านคน และได้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ รอบ 2 จำนวน 760 […]