เตรียมออกประกาศราชกิจจาฯ กำหนดมาตรฐาน “เพาเวอร์แบงค์”

Advertisement   สมอ. เดินหน้าออกกฎหมายบังคับใช้มาตรฐาน 'เพาเวอร์แบงค์' หรือ 'แบตเตอรี่ สำรอง' ครอบคลุมสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์จ่ายไฟสำรอง หลัง กมอ. เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบข่ายมาตรฐาน ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ว่า กมอ. เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า หรือ เพาเวอร์แบงค์ สำหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.2879 – 25XX หรือมาตรฐาน Power Bank ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาการ รายสาขา คณะที่ 999/2 ที่ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว  หลังจากที่ สมอ. ได้ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐาน โดยหมดเขตรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง กมอ. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดให้ Power Bank […]