โอกาสของผู้หญิงมาแล้ว! ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนหญิง วุฒิ ม.3สอบเป็นพนักงานราชการบัดนี้-10ส.ค.61

    ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเก็บร่ม 1 อัตรา คุณสมบัติโดยย่อ เป็นบุคคลพลเรือนหญิง โสด อายุ 18 – 28 ปี วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัครบัดนี้-10 ส.ค.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2466 1180 ต่อหมายเลขภายใน ทร. 61523 หรือ 09 7108 8966 ในวันและเวลาราชการ (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศด้านล่างนี้) ขอบคุณข่าวจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army            

กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้าเป็นอาสาทหารพรานหญิง(อส.ทพ.หญิง) วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ค.60

  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็น อส.ทพ.หญิง หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 8 อัตรา – เพศหญิง อายุ 17-30 ปี วุฒิ ม.3 – รับสมัคร 4-14 ก.ค. 60 ที่ กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5524-5070-9 ต่อ 73322 และ 0-5524-1942    

(85อัตรา)กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน(หญิง)วุฒิ ม.3-ม.6 เป็นลูกจ้างชั่วคราว18-26เม.ย.60

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 85 อัตรา เพศหญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช วัน เวลา ราชการ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เม.ย.60 รายละเอียดตามแนบ    

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ บัดนี้-28มี.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-28 มี.ค.60 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร     

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ 19-27เม.ย.60

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครคือ เพศหญิง วุฒิ ม.3 อายุ 20-40 ปี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 19-27 เม.ย.60 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 3843 8589 หรือ โทร.74710       

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลปี2560

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-10 เม.ย.60 ทางเว็บไซต์ www.rtncn.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการฉบับเต็ม 12 หน้า     

เรือนจำกลางราชบุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-9ธ.ค.59

เรือนจำกลางราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสงเคราะห์ผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน ๖,๑๔๐ บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๗๓๕๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของข่าวสาร : http://pr.prd.go.th/ratchaburi

(สมัครออนไลน์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ2560

เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2560 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 และรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวนที่รับ 1. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน 2. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 คน แบ่งเป็น – ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน – ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน คุณสมบัติ […]

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ม.3 บัดนี้-26ก.ย.59

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,601 บาท (ผ่านการทดลองงาน 1 เดือนได้รับค่าครองชีพเพิ่ม 2,200 บาท) คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ – เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีความเมตตา กรุณา มีมนุษยสัมพันธ์ดี คุณสมบัติเฉพาะ – เพศหญิง – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมีประสบการณ์การทำงาน – เป็นผู้มีความเสียสละ อดทน ใจเย็น – มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนพิการ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เลขที่ 78/6 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 21-26 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 […]

1 2