รองศึกษาธิการ ระบุ รร.เอกชนไม่รับครูเพศที่ 3 เป็นสิ่งที่ทำได้!

Advertisement   กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก เผยแพร่ภาพใบสมัครงานเข้าเป็นครูโรงเรียนเอกชน ใน จ.ปทุมธานี ที่มีการระบุในใบสมัคร โดยเน้นตัวอักษรหนาว่า “ไม่รับบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ” โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า “นี่คือการตัดสินการทำงานจากเพศ โดยไม่ได้มองศักยภาพในตัวของคนนั้นเลย ไม่คิดว่าการกรอกใบสมัครงานจะต้องมาเจอเหตุผลเเละคำถาม ที่ต้องตอบลงในใบที่สมัคร ถือเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างรุนเเรง #นี่หรือคือประเทศไทยยุค 4.0 ยุคที่บอกว่าทุกคนทุกเพศมีสิทธิเท่าเทียมกัน เเต่ในโลกของความเป็นจริง!!มันไม่ใช่ มันคือความโหดร้ายที่สุด #โรงเรียกเอกชนเเห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี #ไม่รับบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเข้าทำงาน เป็นข้อความที่เห็นเเล้วสะเทือนใจจริงๆ!! เป็นการปิดกั้นโอกาสมากก” (อ่าน : เปิดใจ นศ.จบใหม่ น้ำตาตกในเจอใบสมัครงาน “ไม่รับเพศเบี่ยงเบน” – กูรูชี้ ฟ้องเอาผิดได้) วันที่ 6 ก.ย. 61 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายของ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนโรงเรียนนั้น สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นเองได้ โดยไม่ต้องมารอทางศึกษาธิการจังหวัด ว่าจะออกกฎใด ทั้งนี้ ถ้าผู้สมัครเป็นครู แล้วเห็นว่าการกระทำของโรงเรียนเอกชนไม่ถูกต้อง หรือขัดกับกฎหมาย ก็สามารถฟ้องร้องเองได้ ส่วนการที่ใบสมัครงานครู ที่ระบุว่า ไม่รับเพศที่ […]

ข่าวดีเพศที่สาม! ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ใช้ ‘บัตรทอง’ ได้แล้ว!

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติ “เห็นชอบ” บุคคล “มีเพศกำกวม” ใช้สิทธิในระบบ สปสช. (บัตรทอง) ผ่าตัดแปลงเพศได้! เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่ารายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ 211/2560 เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนก.พ.2559 มีผู้ร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าตนเองมีภาวะเพศกำกวมหรือไม่ เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม แต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากแพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยเพื่อยืนยันภาวะเพศกำกวมได้ ทำให้ผู้ร้องไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยมีการออกกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการให้สิทธิบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวมสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเพศสภาพในปัจจุบันของบุคคลดังกล่าวได้ อีกทั้งยังให้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเข้าถึงยาประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาภาวะเพศกำกวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวมให้ได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งใช้สิทธิต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับบุคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ผู้ร้องยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะเพศกำกวมในอันที่จะได้รับสิทธิในการบริการสาธารณสุขและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนบุคคล ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร้องพึงมีพึงได้ กสม. จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 […]