หมอตั้งข้อสังเกตเหตุนักมวยเด็ก “เพชรมงคล” เลือดคั่งดับ ไม่ใช่เพราะโดนน็อค!!

Advertisement รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่ากรณีนักมวยเด็กที่เสียชีวิต ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ต้องดูว่ามีการบาดเจ็บทางสมองเรื้อรังมาหรือไม่ เพราะเด็กชกมวยเป็นเวลานาน ประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ 8 ขวบ ถึงอายุ 13 ปี รวมประมาณ 170 ไฟต์ ถือเป็นการชกที่มีความถี่มาก การพักรักษาร่างกาย และสมองอาจไม่เพียงพอ “ตามปกตินักมวยต้องพักอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของร่างกาย และสมอง แต่ในกรณีที่ถูกน็อกมาก่อน หรือถูกนับแพ้มาก่อน ต้องพักมากกว่านั้น และโดยธรรมชาติของนักมวยเด็ก จะมีอาการบาดเจ็บมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเวลาขึ้นชกจะตะลุยชก ไม่ได้มีลีลาการหลบเหมือนผู้ใหญ่ชก เมื่อเจอแรงกระแทก ทั้งชกตรงหรืออ้อม ด้านข้าง ปลายคาง ทำให้เกิดแรงหมุนที่หัวมาก เพราะเด็กคอยังไม่แข็ง ต้องเกร็งเพื่อต้านแรงหมุนทำให้เส้นใยประสาทฉีกขาดเลือดออกมาก เกิดเลือดออกในสมองสะสมมากขึ้น” เมื่อเจอการชกก่อนน็อกที่ศีรษะทั้งการชกทางตรง หรือทางอ้อม เลือดก็ออกมากสะสมในสมอง ดังนั้นลำพังเฉพาะการล้มกระแทกผืนผ้าใบเวทีมวย จึงไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เลือดคั่งในสมองได้ หากคำนวนแล้วนักมวยเด็กเพชรมงคล ชกมาประมาณ 5 […]