มีตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ! เปิดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 อัตรา

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. – 20 ก.พ.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา    2.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา   ข้าราชการ […]