คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ผุดโครงการ ‘เปิดมัสยิดรับนักท่องเที่ยว’

Advertisement   มุสลิมไทยโพสต์ รายงานว่า อ.สมัย เจริญช่าง เผย มีการประชุมอิหม่ามและผู้บริหารมัสยิดจำนวน 10 มัสยิด ในกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการ “เปิดมัสยิดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ” ของฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ที่ห้องประชุมมัสยิดบางอุทิศ เจริญกรุง 99 เขตบางคอแหลม กทม. เมื่อวันที่ 31 มค 62 โครงการดังกล่าว จัดทำภายใต้แนวคิดพหุวัฒนธรรม เพราะแต่ละมัสยิดมีสิ่งดีๆมากมายที่น่าศึกษา บางมัสยิดมีความเก่าแก่ มีประวัติยาวนานคู่ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่าง คาดว่าจะทำให้ชุมชนมุสลิมสามารถต่อยอดในภาคเศรษฐกิจได้อีกมากมายในอนาคต ข่าวจาก : มุสลิมไทยโพสต์