จับตา! เบี้ยผู้สูงอายุถอยหลังลงคลอง ส่อแววจ่ายเฉพาะคนจน ไม่แจกถ้วนหน้า

Advertisement เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (Welfare Watch Network) อ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวคนหนึ่ง ระบุว่า ภาครัฐอาจจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เฉพาะกลุ่มคนยากจนเท่านั้นในอนาคต ไม่จ่ายแบบถ้วนหน้าอย่างในปัจจุบัน แหล่งข่าวคนดังกล่าว ให้ข้อมูลว่าการสาเหตุของเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะที่ผ่านมามีการเรียกเก็บเงินยังชีพผู้สูงอายุคืน พร้อมดอกเบี้ย จากการได้รับบำนาญพิเศษตกทอดมาจากบุตร จึงไม่อยากให้เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน ดังนั้นจึงไม่พบว่าจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า แหล่งข่าวเผยอีกว่า กรมกิจการผู้สูงอายุจึงประชุมเพื่อหารือกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายแทนการจ่ายแบบถ้วนหน้า การประชุมดังกล่าว ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร (14 ก.ย.) ที่ผ่านมา มีนายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน รองประธานอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ใหม่) เป็นประธานการประชุม ทั้งยังมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ, ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าประชุมด้วย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ตัวแทนจาก Welfare Watch Network ให้ความเห็นว่า หากมีมติออกมาเป็นเช่นนั้นจริง ยิ่งตอกย้ำว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ดำเนินการด้วยนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะที่ภาคประชาชนเสนอให้จัดทำ พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ […]

1 2