เทียบนโยบายพรรคการเมืองหาเสียง ‘เพิ่มเงินเบี้ยคนชรา’ แข่งกันเกทับสุดฤทธิ์สุดเดช!

  เปรียบเทียบนโยบายเบี้ยยังชีพคนชรา หลังหลายพรรคการเมืองประกาศเป็นนโยบาย และจะเพิ่มเงินให้ พรรคประชาธิปัตย์ 1,000 บาท/เดือน พรรคเพื่อชาติ เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน (หากเศรษฐกิจดี จะให้เพิ่มเป็น 3,000-4,000 บาท พรรคประชาชาติ 3,000 บาท/เดือน ทั้งนี้เบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบัน ผ่านบัตรคนจน จะมีเกณฑ์การจ่ายเงินดังนี้ อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน   อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน   อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน   อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน (รัฐบาลประยุทธ์ เตรียมปรับให้เท่ากันหมด 1,000 บาท)   ข้อมูลจาก : […]

คลังยืมมือธนาคาร ช่วยกล่อมผู้สูงอายุฐานะดี1ล้านคน สละเบี้ยคนชราให้คนที่ยากจน(มีคลิป)

  กระทรวงการคลังตั้งเป้า ผู้สูงอายุมีฐานะ 1 ล้านคน ให้สละเงินให้ผู้สูงอายุยากจน โดยจะมีการเพิ่มเงินเบี้ยบังชีพจาก 600 เป็น 1,000 บาท โดยเงินที่เพิ่มมาจากผู้สูงมีอายุที่สละให้นั่นเอง แต่ที่ผ่านมาพบปัญหามีผู้สละเบี้ยยังชีพแค่ 800 รายจาก 3 ล้านคน จากนี้จะใช้วิธีให้ธนาคารช่วยประชาสัมพันธ์ กับลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินฝากในบัญชีจำนวนมาก แต่ยืนยันว่าต้องเป็นไปอย่างสมัครใจไม่ใช่การบังคับ ข่าวจาก : เรื่องเล่าเช้านี้