เนติวิทย์ ซัดไม่ควรบังคับให้เด็กไหว้ครู ชี้ถ้าครูสอนไปด่าไป จะไหว้ทำไม ?

Advertisement   Advertisement เนติวิทย์ แสดงความคิดเห็นต่อพิธีไหว้ครู ควรเป็นเรื่องของความสมัครใจ ชี้ถ้าครูสอนไปด่าไป จะไหว้ทำไม พร้อมเสนอไหว้ครูทุกเทอมหลังเรียนวิชานั้นแล้ว  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ได้โพสต์ข้อเสนอเรื่องการไหว้ครู ลงบนเพจ Netiwit Ntw โดยมีใจความคร่าว ๆ ว่า ควรจะมีการไหว้ครู (อาจารย์) ทุกเทอมเลย ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว เนื่องจากตอนนี้พิธีไหว้ครูจัดตอนนิสิตใหม่เพิ่งเข้าเรียนไปได้ 1-2 สัปดาห์เท่านั้น แล้วก็ไหว้ครูกัน โดยที่ครูเหล่านั้น เด็กก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นคนยังไง สอนดีหรือไม่ดี การสักเอาแต่ไหว้ กลายเป็นเรื่องรกรุงรังไปซะเปล่า เป็นเรื่องไม่มีความหมาย เข้าร่วมไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้น Advertisement ดังนั้นเพื่อความงอกงามของศิษย์และครู น่าจะจัดให้ไหว้กันตอนหลังเรียนวิชานั้นเสร็จแล้ว หรือคาบสุดท้าย เด็กที่รู้สึกผูกพันกับครู อาจารย์สอนดี เอาใจใส่ก็เอาพวงมาลัยมาไหว้ ส่วนเด็กคนไหนรู้สึกไม่เห็นค่าเลย หรืออาจารย์เห็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน เอาแต่คุยก็ไม่เข้าร่วม ไม่นับกันไป…หรือหากจะมีการได้เคารพกันอย่างซึ่งหน้า ในฐานมนุษย์ที่เท่ากัน แทนที่ทำให้ดูเคร่งขรึม อาจจะทำเป็นงานปาร์ตี้เล็ก ๆ ในคลาส เอาขนม หรืออาหารมาแบ่งปันกัน คุยกัน แสดงความคิดเห็นว่า […]