การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง171อัตรา เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์21-30พ.ค.61

    การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 171 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม./ภูมิภาค เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.pwa.co.th/ ภายในวันที่ 21-30พ.ค.61 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 02-551-8905 -7 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรายละเอียด 48 หน้า 

สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด5(พระโขนง) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.60

สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ไดรับใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เปิดรับสมัคร 1-10 มี.ค.60