กยศ.รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี(วุฒิป.ตรีขึ้นไป)บัดนี้-8มิ.ย.61

Advertisement     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ฝ่ายคดีและบังคับคดี  คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางกฎหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม – มีประสบการณ์ด้านการฟ้องร้องดำเนินคดี  และ/หรือสืบทรัพย์บังคับคดี มีความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการทางด้านกฎหมายกับลูกหนี้ เพื่อบังคับชำระหนี้ทั้งทางแพ่ง และอาญา อย่างน้อย 7 ปี – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  – หากสำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทางด้านกฎหมาย หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสำเร็จหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์ สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 […]

เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-30มี.ค.61

    เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์การจัดการสำนักงาน การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการทั่วไป ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางที่คณะอนุกรรมการสอบแข่งขันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะอนุกรรมการสอบแข่งขันฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลางชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. […]

(ด่วน! สมัครออนไลน์)ศูนย์กฎหมายฯ จุฬาฯ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-5ม.ค.60

ศูนย์กฎหมายและนิติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,200-22,190 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และเนติบัณฑิตไทย หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 1 ปี – สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือเคยศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ – หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว สมัครทางเว็บไซต์ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม มาที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ตั้งแต่บัดนี้-5 ม.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2180188 ในวันและทำการ (8.00-17.00 น.) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม     

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงานเนติบัณฑิตฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 – 26 ธ.ค. 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 1.เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,050 บาท ค่าครองชีพ 2,950 บาท วุฒิ ปวช ทางพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,050 บาท ค่าครองชีพ 2,950 บาท วุฒิ ปวช สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เช่น สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สายงานเริ่มต้นจากระดับ […]