เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา บัดนี้-26 ส.ค.64

Advertisement   เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1) พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา 2) ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ […]