เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา

Advertisement   เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่ง คนงาน 9 อัตรา – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น กวาดถนน ขุดลอกคลองน้ำฯลฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ตำแหน่ง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 1 อัตรา – ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))