เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 22ก.ย.-1ต.ค.64

Advertisement   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน งานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร. 0 7452 1996 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 […]