เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครคนงาน129อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement     กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป  1. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้, รถทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา 2. ปฏิบัติงานประจำรถ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้) และปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 53 อัตรา 3. ปฏิบัติงานกวาดขยะ (กวาดถนน, กวาดตลาด) จำนวน 58 อัตรา เอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัคร – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป – สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ – สำเนาใบขับขี่ประเภท1หรือ 2 (เฉพาะตำแหน่งขับรถ) 1 ฉบับ *หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลของเทศบาลเมืองปัตตานีเท่านั้น (ต.จะบังติกอ ต.อาเนาะรู […]