ผลกระทบโควิด ทำเทศบาลเมืองประจวบฯ ถังแตก สั่งลดเงินเดือนนายกฯ-สท.

Advertisement ผลกระทบโควิด ทำเทศบาลเมืองประจวบฯ ถังแตก สั่งลดเงินเดือนนายกฯ-สท. วันที่ 4 ต.ค.64 นายศิลา โพธิ์ระย้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 เปิดเผยว่า หลังจากนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลลดอัตราการจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีปะเภทอื่น เพื่อเยียวยาผลกประทบให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผลกระทบกับรายได้จัดเก็บที่ไม่รวมเงินอุดหนุนมีสัดส่วนลดลง สำหรับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามีรายไดจัดเก็บเพียง 50 -100 ล้านบาท ทำให้มีการปรับลดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย นายศิลา กล่าวต่อว่า ผลจากการปรับลด ทำให้นายกเทศมนตรีรับค่าตอบแทน จากเดิมเดือนละ 63,000 บาทเหลือ 46,000 บาท รองนายกเทศมนตรีจากเดิมเดือนละ 38,220 บาทเหลือ 28,500 บาท เลขานุการนายกฯ จากเดิมเดือนละ 15,750 บาทเหลือ 10,500 บาท ประธานสภาเทศบาล จากเดิมเดือนละ 24,720 บาท เหลือ 16,500 บาท […]