เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 2-13 ก.ย.64

Advertisement   เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา สังกัด กองช่าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ สังกัด กองช่าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี […]