เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานเทศบาล 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 9 ม.ค.57)

Advertisement เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ พนักงานเทศบาล 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56 – 9 ม.ค.57 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ ระดับ 1 เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1 อัตรา ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ระดับ 2 นายช่างโยธา 1 อัตรา เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา ระดับ 3 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา นักวิชาการคลัง 1 อัตรา นิติกร 1 อัตรา […]