เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงาน ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่น 32 อัตรา

Advertisement   เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่น 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด  17 ตำแหน่ง (รวม 32 อัตรา) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  2 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา 4 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 7 อัตรา […]