เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 46 อัตรา 23 ส.ค. – 1 ก.ย.64

Advertisement   เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา 3. นักการ 18 อัตรา 4. คนงาน 12 อัตรา 5. คนงานประจำรถขยะ 8 อัตรา 6. พนักงานขับรถยนต์ 2อัตรา 7. ภารโรง 2 อัตรา 8. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./อนุปริญา/ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น […]