เทศบาลนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (บัดนี้ – 22 ต.ค.56)

Advertisement เทศบาลนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักจ้างตามภารกิจ 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา 3.ผู้ช่วยช่างโยธา 4.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า Advertisement พนักงานจ้างทั่วไป 1.พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 2.พนักงานผลิตน้ำประปา ดูอัตราเงินเดือนสาขาที่เปิดรับในแต่ละตำแหน่งตามลิ้งด้านล่าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ค่าสมัครสอบ พนักจ้างตามภารกิจ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร ดูอัตราเงินเดือน / สาขาที่เปิดรับ ที่นี้