เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครงาน 29 ตำแหน่ง 90 อัตรา

Advertisement เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 90 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 4 -12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน […]