เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

Advertisement   เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) – ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วุฒิ ป.ตรี 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา 2. สาขาวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา 3. สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 5 […]

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครงาน 29 ตำแหน่ง 90 อัตรา

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 90 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 4 -12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 […]