เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงาน 70 อัตรา 16-27 ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 1. สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป 1.1 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 5 อัตรา 1.2 ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ  4 อัตรา 1.3 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา 2. สำนักการคลัง พนักงานจ้างทั่วไป 2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์) 4 อัตรา 2.2 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา 3. สำนักการช่าง พนักงานจ้างทั่วไป 3.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 13 อัตรา 4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างทั่วไป 4.1 กลุ่มงานบริการรักษาความสะอาด – ตำแหน่งคนงานทั่วไป […]