(17อัตรา) เทศบาลนครขอนแก่น เปิดสอบเข้าทำงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป

Advertisement เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส./ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-9 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี อัตราค่าตอบแทน – ปวช. 9,400 บาท – ปวท. 10,840 บาท – ปวส. 11,500 บาท สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติ : ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง […]