เทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา (26 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

Advertisement เทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา (26 ส.ค. – 13 ก.ย.56)   เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย  จำนวน  6  อัตรา วุฒิปริญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 1.อนุบาล 2.อนุบาลศึกษา 3.ปฐมวัยศึกษา 4.การศึกษาปฐมวัย 5.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชา 1-5 หรือคุณวฒิ ที่ ก.ท รับรอง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 11,920 บาท ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน […]