เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2-3 จำนวน 3 ตำแหน่ง (29 ต.ค. – 18 พ.ย.56)

Advertisement เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2-3 จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2556  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน และสาขาที่เปิดรับดูได้ตามลิ้งด้านล่าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ค่าสมัครสอบ 300 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านประกาศรับสมัครงานและดูอัตราเงินเดือนที่นี้ ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่นี้ ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่นี้ ลิ้ง 2