เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

Advertisement เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา นายช่างโยธา 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา […]