เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)

Advertisement เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จำนวน 7 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดสอบได้แก่ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน  1  อัตรา ครูผู้ช่วย  จำนวน  1  อัตรา ท่านสามารถ สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 […]