เทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2 – 3 (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

Advertisement เทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2 – 3 (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)     เทศบาลตำบลหนองกุง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งระดับ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ตำแหน่งระดับ 3 นักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตำแหน่งระดับ 2 วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด วุฒิ […]