เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 7-17 มิ.ย.64

Advertisement   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โทร. […]

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 โดยมีรายละเอียดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 พยาบาลวิชาชีพ 3 นักพัฒนาชุมชน 3 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]