เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา

Advertisement   เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา 2. ประเภท/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้สวยงาม (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมจัดเก็บ) 300 อัตรา 2.2 ปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ 100 อัตรา 2.3 ขุดลอกรางระบายน้ำ ลำราง คลองน้ำสาธารณะ 400 อัตรา 2.4 ทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ 200 อัตรา 2.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรและทาสีพื้นที่สาธารณะ […]