เทศบาลตำบลป่าตาล จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชเทศบาล 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (6-24 ม.ค.57)

Advertisement เทศบาลตำบลป่าตาล จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชเทศบาล 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-24 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ระดับ 1 – เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา – เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา – ช่างโยธา 1 อัตรา ระดับ 2 –  เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  ระดับ 3 – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา – นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช – ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) เงินเดือน ปวช 6,050 บาท […]