เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

Advertisement เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท  เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง  (21 ส.ค.-13 ก.ย.56) เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.1 ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา 2.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา […]