เทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

Advertisement เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)     เทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 (1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 (1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (4)เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (5)นายช่างโยธา จำนวน […]