รับใช้ประชาชนเต็มที่! ผบช.น.ห้ามตำรวจทุกนายลาช่วงเทศกาลปีใหม่8วัน เว้นมีเหตุจำเป็น

Advertisement   ผบช.น. สั่งห้ามตำรวจทุกระดับชั้นลาช่วงเทศกาลปีใหม่ ระว่างวันที่  27 ธ.ค.61 ถึง 3 ม.ค.62 ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอย่างละเอียด วันที่ 22 ธ.ค.2561 พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) มีบันทึกข้อความที่ 0015.112/20565 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ถึงทุกหน่วยในสังกัด บช.น. เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการลาและการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จะเดินทางไปต่างจังหวัด และมีการจัดงานเทศกาลในช่วงดังกล่าวจำนวนมาก ทำให้ บช.น. จำเป็นต้องมีการระดมกำลังปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยโดยส่วนรวมตลอดจน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บช.น.จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกระดับจึงให้ดำเนินการดังนี้ ให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นงดการลาในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61-3ม.ค.62 ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นอย่างแท้จริงให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายแก่ทางราชการแล้วมีความเห็นเสนอ ผบก.พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ […]