ยกเลิกบวช7วัน!! มหาเถรสมาคมตั้งมติใหม่ บวชพระสงฆ์ต้อง15-30วัน ชี้แค่7วันสั้นไป ไม่พอศึกษาหลักธรรม

Advertisement   มหาเถรสมาคมีมติ การบวชระยะสั้น จะกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 15 และ 30 วัน ชี้การบวช 7 วัน ไม่พอต่อการศึกษาหลักธรรม ด้านโฆษกเผย การบวชตามประเพณี หรือบวชหน้าไฟ ไม่ได้ห้าม วันที่ 21 มกราคม 2561 มีการรายงานว่า นายสมเกียรติ ธงศรี โฆษกและผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีการหารือกันเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา และแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่  ซึ่งจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาการบวชขั้นต่ำ ว่าต้องบวชกี่วัน โดยที่ประชุมปรารภร่วมกันว่า การบวชระยะสั้น 7 วัน ไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเห็นชอบให้มีการจัดหลักสูตรบวชระยะสั้น ที่มีระยะเวลา 15 วัน และ 30 วัน โดยจะมีการส่งหนังสือเวียนไปยังสังฆาธิการทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกวัดปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ด้าน นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า หลักสูตรการบวชระยะสั้นดังกล่าวนั้น คณะทำงานได้นำหลักศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 30 ที่สมเด็จพระญาณสังวร […]