เด็กเผ่าลาหู่ยากจน เห็น13หมูป่าเล่นฟุตบอล อยากเล่นบ้าง วอนผู้ใจบุญส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก(มีคลิป)

Advertisement   เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 3 มค 62 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายอนุชา มาทราย ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ และเป็นผู้จัดการอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทน ที่มาช่วยดูแลเด็ก ๆ น้องชาวเขาที่ยากจนและต้องมาอยู่รวมกันที่บ้านพัก ที่ตนดูแลอยู่ เพื่อเรียนหนังสือ เนื่องจากระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนไกลลำบาก ต้องมาอยู่รวมกันที่บ้านพัก ณ สถานที่พักของเด็กๆแห่งนี้เพื่อการเดินทางไปโรงเรียนจะได้ง่ายขึ้น ตนได้เรียกบ้านแห่งนี้ว่า บ้านพักเด็กนักเรียนแสนป๊อก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านตีนธาตุ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีจำนวนเด็กนักเรียนที่มาพักอยู่ที่บ้านแห่งนี้ จำนวน 42 คน ทุกคนล้วนแต่เป็นเด็ก ๆ จากพื้นที่สูง มาพักอาศัยรวมกันที่บ้านแห่งนี้เพื่อใกล้กับโรงเรียนและไปเรียนหนังสือได้สะดวกขึ้น เด็กนักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนประถม บ้านของแต่ละคนนั้นอยู่บนดอย การเดินทางไปมาระหว่างโรงเรียนกับบ้านลำบากมาก ทางตนจึงได้จัดการบ้านพักให้เด็กนักเรียนมาพักอาศัยรวมกันที่บ้านพักแห่งนี้ นักเรียนแต่ละคนฐานะทางบ้านยากจน ครอบครัวทำไร่ รับจ้าง เป็นชาวเขา เมื่อกลุ่มนักเรียนมาอยู่รวมกัน ตนก็จะดูแลโดยไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้น อยากให้เด็กได้มีการศึกษา หากไม่ทำแบบนี้การเดินทางมาโรงเรียนลำบาก เด็ก ๆ ก็จะท้อแท้และไม่อยากเรียนหนังสือ จึงได้ทำบ้านพักและให้เด็กมาอยู่รวมกัน […]